hkepzo

Kezdőlap Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara PDF Nyomtat Email

 

A jelenleg mintegy kétezer tagot számláló megyei kamaránk 1995. január elsejével kezdte meg működését akkor még kötelező tagsággal, amely 2000. november elsejével módosult önkéntes jellegűvé.

 

Kamaránk tagsága a megye ágazati GDP-jének közel 40-%-át adja, ez a tény jól reprezentálja a nem kötelező kamarai tagsági viszony létjogosultságát.

 

Kamaránk nem szakmai érdekképviseleti szerv, hanem a gazdaság szereplőinek, a vállalkozásoknak, a kamarai ágazatok szerinti általános érdekképviseletét látja el. Tevékenységünket az általános önkormányzati elv alapján történő működés jellemzi.

 

Feladatunk kettős: kiteljesedő közjogi feladataink révén a gazdasági szabályozás egy részének átvétele és működtetése, másrészt a tagjaink és kívülállók részére széleskörű szolgáltatások nyújtása.

 

Céljainkat csak akkor tudjuk elérni, ha tagjaink aktívan részt vállalnak a kamarai munkában kezdeményezéseikkel, ötleteikkel, kérdéseikkel, a kamarával szemben megfogalmazott igényeikkel.

 

BKMKIK munkaszervezeti felépítése

      Titkár

               Jogi és Igazgatási Iroda

               Gazdasági Iroda

               Szakképzési Iroda

               Önálló szakmaterületek: Gazdaságfejlesztés, Külügy, PR

               Központi Ügyfél-szolgálati Iroda: Kecskemét

               Területi Ügyfél-szolgálati Irodák: Baja, Kalocsa, Kiskunhalas

               Titkárság

 

Szakképzési Iroda:

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján végzi feladatait a szakképzés területén. A törvényi szabályozás értelmében a szakképzés területén a következő feladatokat látja el:

  • a tanulószerződéses rendszer működtetése, tanácsadás

  • a gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése és akkreditálása,

  • szintvizsgák szervezése,

  • OKJ-s szakmai vizsgákra kamarai tag és elnök delegálása (a kamarához tartozó 27 OKJ-s szakma esetén),

  • mesterképzések szervezése, mestervizsgáztatás

  • felnőttképzés

 

Mit jelent ma mesternek lenni?

  • a szakmai tevékenységek magasabb szintű gyakorlását

  • a gyakorlati oktatáson résztvevő tanulók tudatos pedagógiai felkészítését, magasabb szakmai színvonalú szakemberek képzését

  • egyes szakmák gyakorlásához követelményként előírt szakmai minősítés megszerzését

  • belépést az Európai Unió szakmai és üzleti partnereinek közösségébe

 

Mesterképzés Magyarországon
A mesterképzés fogalmának céhek létrejöttével alakult ki, bár a mester, mint a szakmáját magas szinten művelő szakember, aki tudását nemzedékről nemzedékre adja tovább, már korábban megjelent a kézművesség körében.  A mai mesterekkel szemben más követelményeket állít a kor, de abban továbbra sem változott, hogy az e címet viselők szakmájuk művelését magas szakmai és etikai normák szerint végzik.
A gazdasági kamarák újjáalakulását követően hazánkban is elsőszámú feladat lett a szakemberek továbbképzésének megszervezése. Ennek egyik legelterjedtebb formája a területi kamarák által szervezett mesterképzés, amely a nemcsak a kor termelési és technológiai színvonalának megfelelő szakmai tananyagot tartalmazza, hanem a tanulóképzéshez legszükségesebb pedagógiai ismereteket és a vállalkozás gazdálkodásának alapjait is beépítette - és folyamatosan fejleszti.

 

Mesterképzés és vizsgáztatás Bács-Kiskun megyében
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény alapján végzi mesterképzési és vizsgáztatási tevékenységét.  A mestervizsga szakmai követelmények alapján a kamara 86 szakmában jogosult mestervizsgát szervezni. (A szakmák megtalálhatóak a http://www.mestervizsga.hu-n
)

A BKMKIK Oktatási Stúdiója folyamatosan fogadja a mestervizsgára jelentkezőket, szervezi a mestertanfolyamokat és a mestervizsgákat.

 

Felnőttképzés

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. évben kidolgozta felnőttképzési intézmény-akkreditációs rendszerét annak érdekében, hogy a vállalkozásoknak a felnőttképzés területén szélesebb képzési, szolgáltatási és tanácsadási tevékenységét ajánlhassa megfelelő minőségbiztosítás mellett. Az intézmény-akkreditáció megszerzésével lehetőség nyílt a vállalkozások számára olyan képzések megszervezésére is, ahol a képzés díját visszaigényelhetik a szakképzési alapból.

A kamara felnőttképzési intézmény-nyilvántartásba vételi száma: 03-0070-05
intézmény-akkreditációs lajstromszáma: AL-1632.

Felnőttképzési tevékenységünket a szakmai tanácsadó testület által megtárgyalt és jóváhagyott éves képzési terv, valamint a minőségpolitikai célok figyelembe vételével végezzük. A képzési terv összeállításánál ügyelünk arra, hogy olyan programok ne kerüljenek tervünkbe, amelyek más felnőttképzéssel foglalkozó, kamarai tagsággal rendelkező cégek tevékenységi körébe is szerepelnek.
Közel 60 képzési programmal rendelkezünk. Képzéseink a következő szakképesítési csoportokba sorolhatók: mestervizsgára felkészítés, személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések, oktatói, pedagógiai képesítések, valamint az egyéb más ágazatba nem sorolható képesítések.

Képek az intézményről:

Utolsó frissítés: 2009 október 01., csütörtök 11:56